thay màn hình iphone

vải địa kỹ thuật

bảo trì máy tính

hop dung namecard

But banner

Cấp thoát nước


THÔNG TIN

 

GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI PHƯƠNG

Email:phuongpham@giahanelectric.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI NAM

Email:nampham@giahanelectric.com

--------------------------------------------------------

PHÒNG KỸ THUẬT ( 028. 3729 6003 )

Phạm Thành Trứ ( QLDA )

HP: 0975 471 679

Email: trupham@giahanelectric.com

.....

KS. Đinh Ngọc Tâm ( QS )

HP: 0938 70 78 73

Email: tamdinh@giahanelectric.com

.....

Lê Văn Khoa ( QLTC )

HP: 0907 990 883

Email: khoale@giahanelectric.com


-----------------------------------------------------

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tel : 028. 3729 6003

Fax : 028. 3729 6005

Hiện có 9 khách Trực tuyến