thay màn hình iphone

vải địa kỹ thuật

bảo trì máy tính

hop dung namecard

But banner

CBNV
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THAM GIA DỰ ÁN PDF. In Email
Thứ bảy, 01 Tháng 5 2010 03:25

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

1. Cán Bộ Quản Lý:

1

Phạm Hoài Phương

Kỹ Sư Điện

Giám Đốc

3

Phạm Hoài Nam

Kỹ Sư Điện

Phó Giám Đốc

2. Cán Bộ Kỹ Thuật:

1

Phạm Thành Trứ

Cao Đẳng

QLDA

2

Đinh Ngọc Tâm

Kĩ Sư  Điện

CBKT- QS

3

Lê Văn Khoa

Trung Cấp Điện

BCH CT

 

3. Phụ Trách Vật Tư:

1

Nguyễn Tấn Huy

Trung Cấp Điện

Phụ Trách Chính

2

Đỗ Tiến Huy

Cao Đẳng

Phụ Trách Chính

4. Phụ Trách Thi Công:

1

Nguyễn Ngọc Hiển

Cao Đẳng Điện

Đội trưởng

2

Nguyễn Cường

Trung Cấp Điện

Công nhân

3

Phan Văn Mạnh

Trung Cấp Điện

Công nhân

4

Nguyễn Minh Trí

Trung Cấp Điện

Công nhân

5

Trần Viết Hiệp

Trung Cấp Điện

Công nhân

6

Nguyễn Thái Châu

Công nhân

Công nhân

7

Nguyễn Văn Sung

Công nhân

Công nhân

8

Trương Văn Nhã

Công nhân

Công nhân

9

Nguyễn Hữu Truyền

Công nhân

Công nhân

10

Trần Văn Đạt

Công nhân

Công nhân

11

Lê Thành Sự

Công nhân

Công nhân

12

Nguyễn Minh Sang

Công nhân

Công nhân

13

Nguyễn Ngọc Hưng

Công nhân

Công nhân

14

Lê Văn Nhĩn

Trung Cấp Điện

Công nhân

15

Đỗ Thành Vinh

Công nhân

Công nhân

16

Ngô Đức Sang

Công nhân

Công nhân

17

Trịnh Quốc Oai

Trung Cấp Điện Tử

Công nhân

18

Nguyễn Đức Hiệp

Trung Cấp Điện

Công nhân

19

Nguyễn Chí Linh

Trung Cấp Điện

Công nhân

20

Lưu Thanh Tú

Trung Cấp Điện

Công nhân

21

Huỳnh Văn Đen

Trung Cấp Điện

Công nhân

22

Lê Thành Vũ

Trung Cấp Điện

Công nhân

23

Vũ Trọng Lượng

Trung Cấp Điện

Công nhân

24

Nguyễn Tấn Vinh

Công nhân

Công nhân

25

Đinh Quang Tú

Công nhân

Công nhân

26

Nguyễn Xuân Phúc

Công nhân

Công nhân

27

Hoàng Duy Nam

Công nhân

Công nhân

5. Phòng Tài Chính Kế Toán:

1

Nguyễn Thị Minh Tâm

Đại Học

Kế Toán Trưởng

2

Đỗ Thị Thành Tựu

Cao đẳng kinh tế

Kế Toán

 


THÔNG TIN

 

GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI PHƯƠNG

Email:phuongpham@giahanelectric.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI NAM

Email:nampham@giahanelectric.com

--------------------------------------------------------

PHÒNG KỸ THUẬT ( 028. 3729 6003 )

Lê Hà Duy Bảo
( Electricity - Light  Electricity )

HP: 0793637170

Email: baole@giahanelectric.com

.....

Nguyễn Thành Nhân 
( Water supply and drainage )

HP: 0977 759 164

Email: nhannguyen@giahanelectric.com

.....

KS. Đinh Ngọc Tâm

HP: 0938 70 78 73

Email: tamdinh@giahanelectric.com


-----------------------------------------------------

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tel : 028. 3729 6003

Fax : 028. 3729 6005

Hiện có 18 khách Trực tuyến