thay màn hình iphone

vải địa kỹ thuật

bảo trì máy tính

hop dung namecard

But banner

Nhiều Biện Pháp Tiết Kiệm Điện Hiệu Quả PDF. In Email
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 05:11

Sau hơn 2 tháng phát động thực hiện tiết kiệm điện, tỉnh Đồng Tháp đã tiết kiệm hơn 2,9 triệu kWh điện, trong đó tiết kiệm trong công nghiệp xây dựng 1,5 triệu kWh; ánh sáng sinh hoạt 1,2 triệu kWh; chiếu sáng công cộng 53.501 kWh; hành chính sự nghiệp 86.635 kWh, còn lại là các thành phần khác.

Điện lực Đồng Tháp thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời ký 300 hợp đồng hạn chế công suất giờ cao điểm; ký phụ lục hợp đồng với kế hoạch tiết giảm sản lượng 300 hợp đồng và   duy trì tủ trưng bày sản phẩm tiết kiệm điện. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Sở Công Thương phối hợp với Điện lực Đồng Tháp, Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và tình hình sử dụng điện vào giờ cao điểm đối với các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm. Đồng thời nhắc nhở các đơn vị quản lý đèn chiếu  sáng công cộng thực hiện việc điều chỉnh giờ đóng, cắt đèn đường cho phù hợp.

Để bảo đảm việc thực hiện đúng chỉ tiêu được phân bổ, đồng thời ổn định sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Đồng Tháp đề ra nhiều biện pháp điều hành như: vận động khách hàng trong khu, cụm công nghiệp tập trung tự giảm sản lượng điện nhận theo thỏa thuận và giảm công suất giờ cao điểm từ 15 đến 20 giờ để tái lập điện cho các phụ tải sinh hoạt trước 19 giờ; thực hiện cắt điện công tác kết hợp với tiết giảm đảm bảo mức sản lượng phân bổ sau khi đã vận động khách hàng tự giảm sản lượng. Công ty Điện lực cân đối sản lượng điện, tổ chức cắt lẻ để cung cấp đủ điện cho các trạm bơm nông nghiệp trong từng thời điểm; vận động và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn . Đối với doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp chỉ cắt điện 1 lần trong tuần kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa để củng cố lưới điện trước mùa mưa. Cắt điện luân phiên toàn bộ các khu vực, ngoại trừ các khách hàng quan trọng. Theo đó,  cắt điện tiết giảm luân phiên mỗi tuần 2 lượt có kết hợp việc thực hiện công tác trên lưới điện, nhưng mỗi tuần không quá 2 lượt đối với khách hàng nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp tập trung. Đối với khu, cụm công nghiệp chỉ cắt điện 1 lần vào thứ bảy hoặc chủ nhật trong tuần để kết hợp công tác bảo trì, sửa chữa để củng cố lưới điện cho nên   kết quả thực hiện sản lượng điện tiết kiệm    trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 15%.    

Mặc dù chưa vào mùa khô hạn nhưng tỉnh Hòa Bình đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Công ty Điện lực Hòa Bình chủ động tiết giảm công suất của các nhánh, đường dây nhưng phải đảm bảo luân phiên và công bằng, tránh tình trạng cắt điện kéo dài ở một khu vực hoặc một phụ tải điện. 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Hòa Bình và Điện lực các huyện, thành phố trên địa bàn theo đúng trình tự đã đăng ký. Sản lượng điện đăng ký tại 11 huyện, thành phố và Nhà máy nước Phú Minh trong tháng 4 là 29.468.377 kWh, sẽ phân bổ là 26.400.000 kWh; sản lượng điện trong tháng 5 đăng ký là 30.934.642 kWh, phân bổ 27.280.000 kWh và tháng 6 là 32.397.734 kWh, phân bổ 29.100.000 kWh. Vào giờ cao điểm, các Chi nhánh Điện lực huyện, thành phố đăng ký chi tiết sản lượng điện được phân bổ trong ngày và báo cáo cho Sở Công thương tình hình cung cấp điện, tình hình sự cố, thực hiện sản lượng, công suất điện được phân bổ… định kỳ một tháng 2 lần.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch đã đăng ký, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp điện tháng, tuần cho các huyện, thành phố. Giám sát, kiểm tra Điện lực các huyện, thành phố thực hiện cắt giảm điện. Thông báo trước kế hoạch cắt điện đến các khách hàng sử dụng điện để có kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình cung ứng điện./.


 

THÔNG TIN

 

GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI PHƯƠNG

Email:phuongpham@giahanelectric.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI NAM

Email:nampham@giahanelectric.com

--------------------------------------------------------

PHÒNG KỸ THUẬT ( 028. 3729 6003 )

Lê Hà Duy Bảo
( Electricity - Light  Electricity )

HP: 0793637170

Email: baole@giahanelectric.com

.....

Nguyễn Thành Nhân 
( Water supply and drainage )

HP: 0977 759 164

Email: nhannguyen@giahanelectric.com

.....

KS. Đinh Ngọc Tâm

HP: 0938 70 78 73

Email: tamdinh@giahanelectric.com


-----------------------------------------------------

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tel : 028. 3729 6003

Fax : 028. 3729 6005

Hiện có 21 khách Trực tuyến