thay màn hình iphone

vải địa kỹ thuật

bảo trì máy tính

hop dung namecard

But banner

TPHCM Giảm 50% Công Suất Đèn Chiếu Sáng Công Cộng PDF. In Email
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 05:02

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của UBND TP.HCM về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp với các Công ty quảng cáo thực hiện tiết giảm 50% công suất tiêu thụ và vận động các khách hàng là hộ kinh doanh thực hiện cắt tiết giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo.

Đồng thời, Tổng Công ty cũng đã làm việc với các Xí nghiệp chiếu sáng trên địa bàn quản lý để điều chỉnh thời gian đóng mở đèn, phối hợp kiểm tra đánh giá chế độ chiếu sáng theo quy định. Tiếp tục theo dõi việc thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công viên, trên địa bàn quản lý để thực hiện tiết giảm 50% công suất tiêu thụ đối với hệ thống này.

Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng dân lập, đặc biệt là thời gian đóng, mở phải hợp lý, không sử dụng bóng có công suất lớn, quản lý chặt chẽ số lượng đèn mới phát sinh, làm việc và phối hợp địa phương đề nghị cải tạo hệ thống đèn dân lập, thay số bóng đèn công suất lớn, đèn sợi đốt còn lại bằng loại đèn hiệu suất cao, đèn compact…đổng thời có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời đối với các trường hợp chưa thực hiện tiết kiệm điện.


 

THÔNG TIN

 

GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI PHƯƠNG

Email:phuongpham@giahanelectric.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

KS. PHẠM HOÀI NAM

Email:nampham@giahanelectric.com

--------------------------------------------------------

PHÒNG KỸ THUẬT ( 028. 3729 6003 )

Lê Hà Duy Bảo
( Electricity - Light  Electricity )

HP: 0793637170

Email: baole@giahanelectric.com

.....

Nguyễn Thành Nhân 
( Water supply and drainage )

HP: 0977 759 164

Email: nhannguyen@giahanelectric.com

.....

KS. Đinh Ngọc Tâm

HP: 0938 70 78 73

Email: tamdinh@giahanelectric.com


-----------------------------------------------------

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tel : 028. 3729 6003

Fax : 028. 3729 6005

Hiện có 21 khách Trực tuyến